Elin Wikström

Elin Wikström är verksam i Göteborg och utbildad på HDK Valand – Högskolan för konst och design 1987 – 92. Hennes verk är deltagardriva, äger rum i dialog med olika sammanhang och ifrågasätter normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar. Syftet med Wikströms konstnärliga praktik är att reflektera över aktuella sociala, politiska och kulturella frågor. Konstteoretiskt tillhör dessa metoder fälten konceptuell konst, 1990-talets och 2000-talets utveckling inom processuell konst. Hon har medverkat i hundratals separat och grupputställningar i Sverige och internationellt och finns representerad i samlingarna bland annat på Moderna Museet, Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Westfälisches Landesmuseum, Münster.